Οδηγιες λογαριασμου e-mail για iphone
Οδηγιες λογαριασμου e-mail για iphone

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ E-MAIL ΓΙΑ iPHONE

Για να ρυθμίσετε τον λογαριασμό email στο iPhone κινητό σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

iPhone help 1 Από την αρχική σελιδα επιλέξτε το εικονίδιο Settings και μετά την επιλογή Mail, Contacts, Calendars.

iPhone help 2 Επιλέξτε το Add Account και μετά την επιλογή Other.

iPhone help 3 Επιλέξτε το Add Mail Account.

iPhone help 4 Συμπληρώστε τα στοιχειά σας , ονοματεπώνυμο που θα εμφανίζετε όταν στέλνετε email , διεύθυνση email και το password που βάλατε όταν δημιουργήσατε τον νέο λογαριασμό email.
Έπειτα πιεστέ το πλήκτρο Next.

iPhone help 5 Επιλέξτε στο επάνω μέρος το POP και συμπληρώστε τα πεδία στο Incoming Mail Server.
Στο Host Name βάλτε το όνομα του mail server. Είναι της μορφής : mail.domain.gr
Στο User Name βάλτε ολόκληρη την email σας διεύθυνση
Στο Password βάλτε το password που βάλατε όταν δημιουργήσατε τον νέο λογαριασμό email, όπως και στην προηγούμενη οθόνη.

iPhone help 6 Παρακάτω στην ενότητα Outgoing Mail Server, συμπληρώστε τα πεδία όπως και στο Incoming Mail Server.
Δηλαδή στο Host Name βάλτε το όνομα του mail server , στο User Name βάλτε ολόκληρη την email σας διεύθυνση και στο Password βάλτε το password που βάλατε όταν δημιουργήσατε τον νέο λογαριασμό email.
Έπειτα στο επάνω μέρος της οθόνης πιεστέ το πλήκτρο Save. Στην επιβεβαίωση που θα σας εμφανίσει πιέστε το Yes.

iPhone help 7 Επιλέξτε πάλι τον λογαριασμό που μόλις δημιουργήσατε και στο κάτω μέρος τής οθόνης , στο Outgoing Mail Server πιεστέ το δεξί βελάκι.
Στο επάνω μέρος της οθόνης στο Primary Server πιεστέ πάλι το δεξί βελάκι.
Στην οθόνη που θα σας εμφανίσει , αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως φαίνονται στην φωτογραφία .
Το Use SSL να είναι στο OFF
Το Authentication στο Password
και το Server Port στο 25.
Τέλος πιέστε το πλήκτρο Done στο επάνω μέρος της οθόνης και είστε έτοιμος.