Οδηγιες λογαριασμου email για Windows Live Mail
Οδηγιες λογαριασμου email για Windows Live Mail

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ E-MAIL ΓΙΑ WINDOWS LIVE MAIL

Για να ρυθμίσετε τον λογαριασμό e-mail στο Windows Live Mail, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

Windows Live help 1
Από το menu Tools επιλέξτε το Accounts...

Windows Live help 2
Πιέστε το κουμπί Add...

Windows Live help 3
Επιλέξτε το E-mail Account και πιέστε το κουμπί Next.

Windows Live help 4
Σε αυτή την οθόνη συμπληρώστε τα στοιχειά του λογαριασμού σας, email διεύθυνση, κωδικός (Password του λογαριασμού email) και εμφανιζόμενο ονοματεπώνυμο.
Τσεκάρετε την επιλογή : Manually configure server settings και πιέστε το κουμπί Next.

Windows Live help 5
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις να είναι όπως φαίνονται στην οθόνη του παραδείγματος.
Στα πεδία : incoming και outgoing server, δηλώστε το όνομα του mail server,
είναι συνήθως της μορφής : mail.domain.gr
Στο πεδίο Login ID , συμπληρώστε ολόκληρη την email σας διεύθυνση.
Πιέστε το κουμπί Next.

Windows Live help 6
Πιέστε το κουμπί Finish και είστε έτοιμος.