Οδηγίες ρύθμισης λογαριασμού e-mail για Microsoft Outlook
Οδηγίες ρύθμισης λογαριασμού e-mail για Microsoft Outlook

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ E-MAIL ΓΙΑ MICROSOFT OUTLOOK

Για να ρυθμίσετε τον λογαριασμό e-mail στο Microsoft Outlook, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

Outlook help 1
Από το menu Εργαλεία επιλέξτε το Ρυθμίσεις λογαριασμόυ...

Outlook help 2
Επιλέξτε στα αριστερά το κουμπί Δημιουργία.

Outlook help 3
Τσεκάρετε στο κάτω μέρος την επιλογή: Μη αυτόματη διαμόρφωση διακομιστή ή πρόσθετων τύπων διακομιστή και πιέστε το κουμπί: Επόμενο

Outlook help 4
Επιλέξτε την πρώτη επιλογή: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Internet , και πιέστε το κουμπί: Επόμενο.

Outlook help 5
Συμπληρώστε τα στοιχειά σας.
Στα πεδία Διακομιστής εισερχόμενης και Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας δώστε το όνομα του mail server. Είναι της μορφής : mail.domain.gr
Στο πεδίο: Όνομα χρήστη , συμπληρώστε ολόκληρη την email σας διεύθυνση.
Στο πεδίο: Κωδικός πρόσβασης , δώστε το password που επιλέξατε όταν δημιουργήσατε την email σας διεύθυνση μέσα από το conrol panel.
Πιέστε το κουμπί: Περισσότερες ρυθμίσεις...

Outlook help 6
Στην καρτέλα: Διακομιστής εξερχομένων, τσεκάρετε την επιλογή:
Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.

Outlook help 7
Στην καρτέλα: Για προχωρημένους, ελέγξτε τις ρυθμίσεις να είναι όπως φαίνονται στην οθόνη του παραδείγματος.
Πιέστε το πλήκτρο: Ok και μετά το: Επόμενο

Outlook help 8
Τέλος πιέστε το κουμπί: Τέλος, και είστε έτοιμος.