Οδηγίες ρύθμισης λογαριασμού e-mail για Mozilla Thunderbird
Οδηγίες ρύθμισης λογαριασμού e-mail για Mozilla Thunderbird

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ E-MAIL ΓΙΑ MOZILLA THUNDERBIRD

Για να ρυθμίσετε τον λογαριασμό email στο Mozilla Thunderbird, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

Mozilla Thunderbird help 1
Από το menu δεξιά, επιλέξτε Options και μετά Account Settings.

Mozilla Thunderbird help 2
Στο Ενέργείες λογαριασμού, επιλέξτε Προσθήκη λογαριασμού αλληλογραφίας

Mozilla Thunderbird help 3
Συμπληρώστε το όνομα, την email διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε το κουμπί: Συνέχεια

Mozilla Thunderbird help 4
Σε αυτήν την καρτέλα, πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις όπως φαίνονται στην φωτογραφία, αντικαθιστώντας το (domain.gr) με το δικό σας domain name και το (info@domain.gr) με την email σας διεύθυνση.
Τέλος πιέστε το κουμπί: Done και σε όλες τις άλλες ανοιχτές καρτέλες το ΟΚ.